Turystyką górską i krajoznawstwem zostałem zarażony już w szkole podstawowej i swoją pasję wędrówek górskich i poznawania świata kontynuuję do dzisiaj. W międzyczasie rozwijałem również swoją wiedzę w tym zakresie, co zakończyło się uzyskiwaniem różnych uprawnień do prowadzenia wycieczek, a dalej stało się moim drugim zawodem, który pozwala mi łączyć przyjemne z pożytecznym.

Jednocześnie pełnię społecznie funkcję Prezesa Koła Przewodników Turystycznych przy Oddziale PTTK w Rybniku.

Oferuję usługi w zakresie prowadzenia wycieczek:

  • pieszych w terenie górskim całych Beskidów polskich (od Beskidu Śląskiego po Bieszczady) ,
  • autokarowych na terenie Polski na południe od linii kolejowej Zebrzydowice - Czechowice-Dziedzice - Oświęcim - Kraków - Tarnów - Przemyśl - Medyka (zgodnie z rozporządzeniem MSiT z dnia 4.03.2011 r., wg którego uzyskałem uprawnienia),
  • autokarowo-pieszych na terenie jak wyżej.

Chętnie pracuję z dziećmi i młodzieżą.

Dotychczas ukończyłem kursy i uzyskałem uprawnienia:

  • w roku 2008 ukończyłem kurs i zdałem egzamin, przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Marszałka woj. śląskiego, na przewodnika górskiego beskidzkiego otrzymując uprawnienia kl. III na część zachodnią Beskidów Zachodnich,
  • w 2009 r. ukończyłem kurs pilotów wycieczek zorganizowany przez Oddział PTTK w Rybniku,
  • w 2011 r. ukończyłem semestralny kurs "Meteorologia w turystyce i rekreacji" zorganizowany przez Uniwersytet Warszawski,
  • po okresie prowadzenia wycieczek na terenie uprawnień i samodoskonalenia w 2012 r. przystąpiłem, przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Marszałka woj. śląskiego, do egzaminu rozszerzającego teren uprawnień i uzyskałem uprawnienia przewodnika górskiego beskidzkiego kl. III na całe Beskidy zgodnie z Rozporządzeniem MSiT z dnia 4 marca 2011 r.,
  • posiadam obecnie identyfikator/licencję z datą ważności 17.11.2021 r. wydany przez Marszałka woj. śląskiego,

Zapraszam do skorzystania z moich usług!