Dla kogo oferta?

Swoją ofertę w zakresie bhp kieruję głównie do mikrofirm i małych firm, do pracodawców, którzy zatrudniają pierwszych pracowników, i brakuje im niezbędnej wiedzy w zakresie wymagań jakie stawia im polskie prawo pod względem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zatrudnionym przez nich pracownikom, jak i tych, którzy od lat prowadzą firmę ale muszą zlecić pełnienie zadań służby bhp firmie zewnętrznej.

Jakie są wymagania prawne?

Jeśli nie wiesz jakie wymagania stawia przed pracodawcą polskie prawo w zakresie bhp proponuję zapoznać się z moimi artykułami, w których chciałbym przybliżyć problematykę bhp pracodawcom. Na początek podstawowe wymagania, te najważniejsze, a w dalszej kolejności chciałbym rozwijać konkretne, bardziej szczegółowe tematy. Niewykluczone, że również na ew. życzenie zainteresowanych. Odnośnik do strony z artykułami znajduje się na pasku z prawej strony.

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oferuję następujące usługi:

 • przeprowadzanie instruktaży ogólnych w ramach szkoleń wstępnych bhp i ich dokumentacja,
 • pomoc w organizacji i przeprowadzaniu szkoleń okresowych bhp oraz ich dokumentacja,
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji,
 • pełna obsługa firm w zakresie przynależnym służbie bhp, a wynikającym z Rozporządzenia w sprawie służby bhp, w tym:
  • udział w przeprowadzaniu postępowań powypadkowych i sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie niezbędnych rejestrów,
  • udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji bhp,
  • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy,
  • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz urządzeń produkcyjnych,
  • kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,
  • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp,
  • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,
  • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi jeśli takie występują,
  • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bhp,
  • popularyzacja problematyki bhp oraz ergonomii w firmie;
 • pomoc w doborze środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • pomoc w trakcie kontroli PIP i PIS oraz w realizacji ich wystąpień i nakazów,
 • pomoc w zakresie organizacji stanowisk pracy pod kątem bhp,
 • nadzór nad pomiarami czynników środowiska pracy,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z chorobami zawodowymi.

Oferuję również usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej (posiadam kwalifikacje i uprawnienia inspektora ochrony p. poż.): analiza bezpieczeństwa pożarowego obiektu, sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, doradztwo w zakresie wyposażenia obiektu w środki i urządzenia gaśnicze.

Cennik

Ceny poszczególnych usług są do uzgodnienia na etapie zamówienia, gdyż zależą od wielkości firmy zamawiającej usługę, zakresu usług, ich pracochłonności, czasochłonności, jak i czasu współpracy.

Celem szczegółowego zapoznania się z potrzebami klienta proponuję spotkania w państwa firmie.

Nowości strony obserwuj na:


TEST