Od 20-tu lat jestem związany z bhp, choć w czasie studiów na Politechnice Śląskiej, mając przedmiot bhp nie spodziewałem się, że stanie się on moim zawodem. Od ponad 13 lat pracuję w służbie bhp, najpierw na samodzielnym stanowisku, potem jako kierownik wieloosobowej komórki bhp w firmie pracującej na styku teleinformatyki i górnictwa, pełniłem także zadania służby bhp w pełnym wymiarze na dużej budowie. Wcześniej w zakresie obowiązków miałem zastępstwo pracownika bhp w razie jego nieobecności. Pracując na samodzielnym stanowisku specjalisty ds. bhp w firmie miałem szanse zajmować się wszystkimi zadaniami przypisanymi pracownikowi służby bhp, a tym samym poznać i zdobyć doświadczenie we wszystkich aspektach tej pracy. Zajmowałem się również wdrożeniem systemu zarządzania bhp wg normy PN-N 18001 zakończonego uzyskaniem certyfikatu od firmy PIHZ Certyfikacja, a po kilku latach kolejnego certyfikatu od firmy Polski Rejestr Statków S.A.. Jestem członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Posiadam również kwalifikacje i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej.

Moja kariera i doświadczenie w zakresie bhp:

 • ukończyłem kurs dla inspektorów bhp w 1998 r. i od tego momentu zastępowałem kierownika działu bhp w firmie działającej w branży teleinformatyki i górnictwa;
 • w 2003 r. ukończyłem studia podyplomowe w zakresie bhp w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie;
 • od 2005 r. pracowałem na stanowisku Kierownika Działu BHP i Szkolenia wykonując wszelkie zadania przynależne pracownikom służby bhp;
 • w 2009 r. ukończyłem szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w  Częstochowie, powtórzone w 2016 r.;
 • w 2009 r. ukończyłem szkolenia i uzyskałem certyfikaty firm SGS i DGA audytora wewnętrznego systemów zarządzania bhp, jakością i środowiskowego (PN-N 18001, ISO 9001 i ISO 14001) oraz certyfikat firmy SGS pełnomocnika zintegrowanych systemów zarządzania w tym samym zakresie, i od tego czasu pełniłem również obowiązki koordynatora systemu zarządzania bhp w firmie;
 • ukończyłem również szereg innych szkoleń i kursów doskonalących w zakresie bhp, w tym między innymi:
  • "Szkolenie dla wykładowców tematyki bhp" - w 1999 r. w Ośrodku Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jastrzębiu;
  • seminarium "Ratownictwo medyczne" - w 2006 r. zorganizowane przez Spółdzielnię Pracy "Oświata" w Katowicach;
  • "Warsztaty doskonalące dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby" - w 2009 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu;
  • szkolenie doskonalące "Ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego" - w 2011 r. zorganizowane przez Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o. w Knurowie;
  • szkolenie "Monitorowanie stanu BHP i ocena ryzyka zawodowego" - w 2012 r. zorganizowane przez TUV NORD Polska;
  • "Seminarium dla pracowników służb BHP - członków zespołów powypadkowych" - w 2013 r. zorganizowane przez Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o. w Knurowie;
  • szkolenie "Budownictwo, w tym prace na rusztowaniach, prace na wysokości. Zagrożenia i przyczyny nieprawidłowości." - w 2014 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu;
  • szkolenie "Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - ochrona zdrowia osób świadczących pracę w warunkach przekroczenia NDS, NDN." - w 2016 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu;
 • ostatnie szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby odbyłem w 2018 r.;
 • ze względu na wykształcenie i staż w służbie bhp, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie służby bhp, mogę zajmować stanowisko głównego specjalisty ds. bhp.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy i doświadczenia!

Nowości strony obserwuj na: