Wprowadzenie

Wykonując od dłuższego czasu zawód specjalisty ds. bhp co i rusz zauważam, że ciągle jest słaba wiedza pracodawców co do spraw związanych z potrzebą, a również obowiązkiem, zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W szczególności uderza mnie to ostatnio, gdy mam styczność z małymi firmami. Jednocześnie mam wrażenie, że pracodawcy temat bhp demonizują uważając, że stwarza on tylko problemy i niepotrzebnie zwiększa koszty działalności.

Myślę, że tak naprawdę zapewnienie podstaw bhp w firmie nie jest aż tak dużym problemem, szczególnie jeśli się do niego podchodzi systemowo i systematycznie, ani też nie powoduje jakichś niebotycznych kosztów; no może ewentualnie w branżach o znacznych zagrożeniach, ale ci pracodawcy od dawna mają tego świadomość i są przyzwyczajeni do ponoszenia odpowiednich wydatków.

W związku z tym co napisałem wyżej, serią swoich artykułów na tej stronie chciałbym jakoś odczarować to bhp, pokazać, że jest to problem, ale problem, z którym najczęściej łatwo sobie można poradzić.

Zapraszam do zapoznania się z artykułami:

Nowości strony obserwuj na: